What does a blogger do.

Modne zrobiły się ostatnio takie sześciozdjęciowe przewodniki po różnych zawodach, zestawiające różne, zależne od punktu widzenia definicje tych zawodów. Dokładam się do tego mema własnym kolażem. :)

What I actually do - blogger