OPTYMALNY

Dziś na tapetę bierzemy kolejny, dość często popełniany błąd.

Za Nowym słownikiem poprawnej polszczyzny PWN

OPTYMALNY <najlepszy, najkorzystniejszy w określonych warunkach>

Co to oznacza? A no to, że przymiotnika „optymalny” nie stopniuje się, ponieważ już opisuje stopień najwyższy. Dlatego błędem jest mówienie:

najbardziej optymalny -> „najbardziej najlepszy”
najoptymalniejszy -> „najnajlepsiejszy”
mniej optymalny -> „mniej najlepszy”

Dziękuję za uwagę. Mokrego jajka. :)