Segritta uczy, jak stawiać przecinki i kropki.

…czyli rzecz o interpunkcji.

KROPKA

Wiele osób o niej zapomina, podczas gdy powinna ona kończyć każde zdanie oznajmujące (Pięknie wyglądasz nago.) – a czasem też rozkazujące (Chodź no do mnie.). Problem z kropką, a właściwie z jej nieużywaniem, polega też na tym, że często zastępuje się ją znakiem zapytania w zdaniach podobnych do tytułu tej notki. To błąd. Jeśli zadaję pytanie "Jak stawiać przecinki i kropki?" – kończę je znakiem zapytania. Jeśli jednak orzekam, że "Segritta UCZY", w zdaniu "Segritta uczy, jak stawiać przecinki i kropki" spójnik "jak" występuje już tylko jako wprowadzenie zdania podrzędnego.

A więc:
Jak zrobić minetę?
Powiedz mi, jak zrobić minetę.
Powiedz mi, jak zrobić minetę?

W skrótach użycie kropki zależy od kilku czynników.

 • Jeśli ostatnia litera skrótu jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, nie stawiamy kropki, np. dr Malinowski, mgr Kowalski, wg mnie. (ciekawostka: jeśli napiszemy "do mgr Zaremby" oznacza to, że mgr Zaremba jest kobietą)
 • Jeśli ostatnia litera skrótu nie jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu, stawiamy kropkę, np. p. Tadeusz, do dr. Malinowskiego (bo: do doktora Malinowskiego). W ostatnim przykładzie jest też możliwość innego zapisu skrótu "dr": do dra Malinowskiego – i wtedy już nie stawiamy kropki.
 • W skrótach polskich nazw kilkuwyrazowych, których drugi lub kolejny człon zaczyna się od spółgłoski, kropkę stawiamy tylko na końcu, np. ds. (do spraw), np. (na przykład), cdn. (ciag dalszy nastąpi).
 • W skrótach polskich nazw kilkuwyrazowych, których drugi lub kolejny człon zaczyna się od samogłoski oraz w skrótach obcych nazw wielowyrazowych, stawiamy kropkę po każdej literze, np. p.o. (pełniący obowiązki), p.n.e. (przed naszą erą), p.m. (post meridiem).
 • W skrótach nazw jednostek miar, wag, rodzimych jednostek monetarnych oraz w skrótach matematycznych, fizycznych, chemicznych i astronomicznych nie stawiamy kropki, np. cm, min, kg, gr, v (prędkość), Hg (rtęć), Sgr (Strzelec).
 • Jeśli skrót zakończony kropka jednocześnie kończy zdanie, nie stawiamy dwóch kropek.

PRZECINEK

Tu sprawa się trochę komplikuje, bo żeby wiedzieć, gdzie stawiać przecinki, trzeba też wiedzieć, co to jest zdanie złożone, nadrzędne, podrzędne i takie tam. Postaram się więc opisać każdą zasadę tak, by zrozumiały ją barany.

1. PRZECINEK ZAWSZE ODDZIELA ZDANIE PODRZĘDNE OD NADRZĘDNEGO

Forma uproszczona dla baranów:
Jeśli zachowane są oba następujące warunki, mamy do czynienia ze zdaniem złożonym podrzędnie:

 • W zdaniu występuje więcej niż jeden czasownik w formie osobowej (czyli nie będący bezokolicznikiem) lub jakikolwiek imiesłów przysłówkowy (czyli zakończony na -ąc, -wszy, -łszy);
 • Jedno ze zdań składowych odpowiada na pytanie przydawki (jaki?, który?, czyj? lub ile?), dopełnienia (kogo/czego?, komu/czemu?, kogo/co?, z kim/z czym?, o kim/o czym?) lub okolicznika (jak?, kiedy?, gdzie?, w jakim celu?, dlaczego?, skąd?, dokąd?, którędy?, jak bardzo?, pod jakim warunkiem?, mimo czego? itp.).

No. I wtedy oddzielamy zdania składowe przecinkiem. Np.

Biorąc prysznic, zauważyłam na ramieniu malinkę, którą zrobił mi Czesiek.
Mamy tu trzy zdania składowe, każde oznaczyłam innym kolorem oraz podkreśliłam czasownik. Zauważyłam malinkę [jaką?] którą zrobił mi Czesiek
[kiedy?] biorąc prysznic

Nie jestem już dziewicą, bo, zrobiwszy maturę, poszłam do łóżka z naszym matematykiem.
Nie jestem już dziewicą [czemu?] bo poszłam do łóżka z naszym matematykiem [kiedy?] zrobiwszy maturę

2. PRZECINEK ODDZIELA ZDANIA PRZECIWSTAWNE I WYNIKOWE A NIE ODDZIELA ŁACZNYCH I ROZŁĄCZNYCH.

Barany, są takie zdania, które nazywają się współrzędnie złożone. Tam też musi być więcej niż jeden czasownik w formie osobowej. Te zdania dzielą się na łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Jak je odróżnić?

Zdania łączne to takie, które są równorzędne, nie wykluczają się nawzajem i żyją sobie w symbiozie :). Można je łatwo rozpoznać za pomocą spójników: i, oraz, a*, ani. Tych zdań nie dzielimy przecinkiem**. Np.

Leżałam w łóżku i oglądałam pornosa.
Powiedziałam mu o wpadce oraz zawiadomiłam mojego ginekologa.
Staszek szedł do seksszopu a Janek mu towarzyszył.
Nie upiłem jej ani nie bzyknąłem.

*Spójnik "a" może też być użyty w zdaniu przeciwstawnym i wtedy daje się przed nim przecinek. Trzeba sobie tylko logicznie odpowiedzieć, czy zdanie ma na celu pokazanie sprzeczności – czy łączności obu członów.
** Wyjątek stanowią zdania łączne bezspójnikowe, np. Było parno, grała nastrojowa muzyka.

Zdania rozłączne to takie, w których chcemy pokazać dwie, wzajemnie wykluczające się możliwości. Występują tam spójniki: lub, albo, czy, bądź. Tu też nie dajemy przecinków. Np.

Na pewno kupi mi kwiaty lub zaprosi do restauracji.
Będziesz grzeczny albo spakuję ci walizki.
Powiesz mi prawdę czy wolisz się kłócić?
Wyjadę na wakacje bądź zrobię u siebie jakąś imprezę.

Zdania przeciwstawne pokazują różnicę lub przeciwstawność zdań składowych. Zawierają spójniki: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast. I tu już stawiamy przecinek. Np.

Zaproszę cię do siebie, ale nie licz na seks.
Pozwolę ci się pocałować, lecz nic więcej się nie stanie.
Mówił jedno, a jego ręka
robiła drugie.
Dałam mu w twarz, jednak chciałam więcej.
Chwyciłem ją za pierś, zaś ona krzyknęła.
Nie wolno Ci mnie pocałować, natomiast z rękami możesz robić, co chcesz.

Zdania wynikowe mówią o efekcie danego zjawiska. Rozpoznasz je po spójnikach: więc, toteż, zatem. Stawiamy tam przecinki. Np.

Miała okres, więc nie dała się dotknąć.
Nie mógł mi stanąć, toteż darowałem sobie całą akcję.
Przyjadę do Ciebie w sobotę, zatem roluj majty.

3. NIE MUSZĘ JUŻ CHYBA WSPOMINAĆ O WTRĄCENIACH, WYLICZENIACH, DOPOWIEDZENIACH I TAKICH TAM, KTÓRE TEŻ ODDZIELA SIĘ PRZECINKIEM.

ŚREDNIK

To coś pomiędzy kropką a przecinkiem. Tu rzadko popełniacie błędy, bo zwyczajnie rzadko w ogóle uzywacie średnika. Zasada jest prosta – jeśli nie wiecie, czy wstawić przecinek czy kropkę, wstawcie średnik. Z dwukropkiem, cudzysłowem i nawiasem tez nie macie problemów, więc je pominę.

MYŚLNIK – ŁĄCZNIK

Barany mają najczęściej problem z rozróżniem tych dwóch znaków.
Nie będę tu sie rozwodzić nad jednym i drugim. Podkreslę tylko, że łącznik używany jest w wyrazach złożonych, a więc tworzy jedno słowo, łącząc dwa wyrażenia. Łącznik nie ma obok siebie spacji. Występuje w nazwach miejscowości (Bielsko-Biała), utartych zwrotach (herod-baba) i w przymiotnikach złożonych (niebiesko-czarny).

WIELOKROPEK

Tu tylko zaznaczę, że wielokropek składa się z TRZECH KROPEK a nie dowolnej ich ilości. I nie powinno się go nadużywać, bo jego zadaniem jest wskazanie wyjątkowych emocji, urwanego zdania lub zwrócenie uwagi na zaskakujące zakończenie zdania. Jeśli, baranie, używasz często wielokropka, przekazujesz odbiorcy informację, że jesteś niestabilny psychicznie albo nie umiesz kończyć zdań. Tyle na ten temat.

WYKRZYKNIK

 

Ma wskazywać na duże emocje lub tryb rozkazujący. Można używać jednego, dwóch lub trzech wykrzykników w zależności od intensywności tych emocji. Internet (i łatwość w długim trzymaniu palca na klawiszu nr 1) sprawił, że wykrzyknika się nadużywa a dzieci neostrady próbują nim zastąpic kropkę.

ZNAK ZAPYTANIA

Ma oznaczać pytanie. Wystarczy jeden. No, maksymalnie trzy.

Notka napisana w oparciu o Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny pod red. prof. Andrzeja Markowskiego PWN, Warszawa 1999

Niedługo tekst o zasadach stawiania emotikonek.

Komentarze do wpisu: 54 Napisz komentarz

 1. To jeszcze mi powiedz, bo mnie jedno zafrapowało.

  Piszesz:

  „Jeśli zadaję pytanie „Jak stawiać przecinki i kropki?” – kończę go znakiem zapytania.” Jak jest w tym przypadku ze stosowaniem zaimka „go” („pytanie” jest przecież rodzaju nijakiego). Ja użyłabym zaimka „je”, ale często spotykam się z taką jak ta użyta przez Ciebie formą. Czy to regionalizm, czy inne cudo?

  Nie chodzi o czepialstwo, nurtuje mnie to od jakiegoś czasu.

 2. Witam,

  Bardzo pożyteczna notka, chociaż osobiście nic mnie w niej nie zaskoczyło. W szkołach tego wszystkiego uczą (przynajmniej w tych, do których uczęszczałem). Jednak wszechobecne, porażające błędami (nie tylko interpunkcyjnymi) wypowiedzi internautów dowodzą, że takie notki są bardzo potrzebne.

  Nauka interpunkcji w szkołach nie nadąża jednak za postępem. W związku z tym, chciałbym poruszyć na Twoim blogu pewne kwestie ortograficzne, ponieważ już dawno zauważyłem, że znasz się na rzeczy.

  Chodzi mi konkretnie o pisownię tytułów i nazw własnych związanych z komputerem i Internetem. No właśnie, „Internet” czy już „internet”? W epoce, gdy globalna sieć komputerowa nabierała rozmachu, „Internet” traktowało się jak nazwę własną i „bez łaski” pisało się ją z wielkiej litery. Jak jest dzisiaj? Pytam się, ponieważ w telewizji, gazetach czy na portalach internetowych na ogół widuję „internet” pisany z małej litery. Ja natomiast wciąż upieram się, aby pisać „Internet”. Owszem, wyraz ten bardzo spowszedniał i stracił poniekąd charakter nazwy własnej. Internet jednak, jakby nie patrzeć, z definicji jest jeden, unikalny. Nie ma nigdy mowy o dwóch internetach w przeciwieństwie na przykład do intranetów.

  Kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, to tytuły gier i programów komputerowych. O ile tytuły anglojęzyczne nie sprawiają kłopotu (po angielsku wszystkie tytuły pisze się według tych samych zasad), o tyle w języku polskim jest to nieco bardziej zagmatwane. W tytułach książek tylko pierwsza litera tytułu jest wielka, a pozostałe są małe, o ile nie rozpoczynają nazwy własnej, imienia itp. W tytułach gazet i czasopism wszystkie wyrazy rozpoczyna się wielką literą, o ile nie są to spójniki. A jak to powinno wyglądać w przypadku polskojęzycznych tytułów programów i gier komputerowych? Czy przejmujemy tutaj zasady z języka angielskiego z racji, że technika komputerowa jest tym językiem przesiąknięta?

  Wreszcie na koniec najbardziej problematyczna kwestia. Pisownia nazw portali internetowych. Problem dotyczy sytuacji, kiedy chcemy posłużyć się nazwą danego portalu, a nie jego adresem internetowym. Oczywistym jest, że napiszemy „Czytałem to na onet.pl.” A jak postępujemy, gdy chcemy posłużyć się nazwą portalu? „Czytałem to na onecie” czy „Czytałem to na Onecie”?

  PS. Proszę tylko, nie wytykaj mi licznych błędów, które na pewno popełniłem w niniejszym komentarzu. Moje przechwałki, że tak dobrze znam zasady interpunkcji, nie oznaczają jeszcze, że umiem poprawnie te zasady stosować. ;)

 3. intelli,
  ja nie jestem z tych, co to wytykają innym błędy. Przecież mi tez się zdarzają. Ja po prostu nie lubię, gdy ktoś tymi błędami zalewa każde swoje zdanie a notki, które piszę o ortografii i interpunkcji, służą nie temu, by Was ośmieszyć – tylko nauczyć czegoś, czego sami pewnie bywacie ciekawi.

  Pytania masz ciekawe i z przyjemnością wcielę te zagadnienia do kolejnej językowej notki – tym razem o poprawności w internecie (Internecie) i w słownictwie internetowym.

 4. a ostatnio pan promotor napisała mi w pracy ze umiejętność stawiania przeze mnie przecinków zadziwia ją tam gdzie maja być ich nie ma, a gdzie nie ma są. prace już napisała wiec szkoda ze sie spóźniłaś notka może przyda sie na przyszłość:)

 5. PS. A moja dociekliwość nie wynika jedynie z ciekawości. Jako informatyk jestem zmuszony pisać dokumentacje techniczne, czasem również artykuły, podczas tworzenia których te wszystkie informacje byłyby dla mnie zbawienne. Ten sam problem dotyczy się informatyków w ogólności, którzy jako osoby na ogół dokładne i precyzyjne, preferują poprawną pisownię w swojej dziedzinie.

 6. jeszcze ciekawostka: niebiesko-czarny znaczy miejscami niebieski, a miejscami czarny, a niebieskoczarny znaczy jednego koloru – tak ciemnego niebieskiego, że przechodzi w czarny lub cieniowany od niebieskiego do czarnego:)

  Tak mi się przypomniało;)

 7. Gość: Rafal, 81.193.140.8* napisał(a):

  Witam!

  Z reguły nie wpisuje komentarzy, ale ta notka (nie powinno być przypadkiem „notatka” lub wzięty z angielskiego „post”?) bardzo mi się spodobała. Po pierwsze dobrze było sobie przypomnieć te wszystkie zasady, bo wstyd się przyznać, ale zdarza mi się robić błędy albo mieć spore wątpliwości, gdzie należy postawić przecinek. Po drugie warto, aby ludzie sobie poczytali o tym, bo spora część użytkowników Internetu zwyczajnie gwałci język polski.

  Szlag mnie trafia, gdy po raz kolejny widzę tekst, w którym każde zdanie kończy się wielokropkiem… Nie rozumiem, czemu ludzie to robią… Ani to nie jest ładne, ani nie oszczędza czasu, bo trzeba trzy razu nacisnąć klawisz, zamiast tylko raz… Po prostu mnie to wkurwia…

  Mam nadzieję, że w obiecanej notce(?) o języku w Internecie zjedziesz także wszystkie inne przejawy prymitywizmu językowego, jak PIsaNie Co dRUgĄ LiTeRĘ WErsALIkaMi, zaczynanie zdań małą literą,nierobienie spacji po kropce lub przecinku oraz wszelkie zwroty typu „poklikać razem”, „pozdroofka” i inne pieprzone neologizmy.

  Pozdrawiam

  Rafał

 8. Zdania z przykładów to jest :D!

  Szkoda, ze nie dodałaś do wielokropka, że jest to osobny znak typograficzny o innym kerningu niż 3 kropki pisane ciurkiem. Na dodatek łatwo się o tym przekonać – wystarczy klawiatura numeryczna, lewy alt i kod do wstukania 0133 – spróbujcie, może skończą się te wielokropki wielokrotne :)

  Uważam też, że nadal 3 znaki zapytania i wykrzykniki to nadal naruszenie reguł interpunkcyjnych – kiedyś karano nas za tzw. hiperekspresję, skończyło się?

  No i najciekawsza rzecz, tylko zasygnalizowana przez Ciebie – myślnik, czyli pauza. Bo nie jest to prawdą, że mamy tylko myślnik i łącznik, tych tworów jest więcej – półpauza, ćwierćpauza, do wyliczanek typu od 20 do 40 stosuje się krótsza wersje, niż do wyrazów podanego przez Ciebie typu, a pauza jest wersją najdłuższą i „robi” za myślnik. Są też problemy ze stosowaniem pauzy, bo jest ona równa najdłuższej literze w zestawie (tzw. długość M) i w sąsiedztwie innych wyrazów powinna być pozbawiona spacji – lub otoczona jej węższymi wersjami, np. firetem, ze względu na tempo tekstu pisanego, które w układzie spacja-pauza-spacja zawsze będzie zaburzone (duuuża długość). Wg szkoły angielskiej pauza występuje bez otaczających spacji, wg szkoły niemieckiej z wersjami krótszymi spacji. Polacy, jak to Polacy, mają swoje rozwiązanie – półpauza z normalnymi spacjami, ale nasze reguły składu nie liczą się w świecie :)

  Jak widać wcale to nie jest takie proste, jak napisałaś ;)

  Dodam, że wszystkie wymienione tu znaki możecie zobaczyć już za pomocą np. Worda, nie potrzeba więc jakichś bajeranckich aplikacji :)

 9. Osobiście, najbardziej dobijające są… podwójne i zwielokrotnione spacje oraz spacje poprzedzające kropkę czy przecinek albo tabulacja spacjami :D – gorsze od tego czegoś są chyba tylko zwielokrotnione spacje bez jakiegoś schematu, np. tu 2 tam 5 a w następnym zdaniu 10 – tego to nie rozgryzie nawet najbardziej zaawansowana aplikacja do usuwania błędów składu, bo nie ma tu reguły :)

  Dodam, że to wcale nie jest rzadkie, w pismach urzędowych i firmowych tego pełno – zastanawiam się zawsze, gdzie taka osoba chodziła do szkoły i czy chciałoby mi się klikać co wyraz 2 razy spację :)

 10. literówki to nie zawsze problem Ciebie – np. ja mam tak zbudowaną klawiaturę, że konstruktora należałoby rozstrzelać, albo się coś nie dociśnie, albo znów zapomniałem, że prawy alt jest mały i z boku a prawego CTRL w ogóle nie ma :D – na laptopy nie ma reguły… myślę, że gorsza jest partykuła -by – jej używanie z czasownikami to jest dopiero popis indolencji :)

 11. Dobry tekst, dowiedziałam się kilku rzeczy, ale od dłuższego czasu dręczy mnie
  jedno: maturę się „robi”?

  To jest jakiś kolokwializm czy literacko poprawna forma?

  Osobiście stosuję zamiennie czas. „zdać” i „nie zdać”, chociaż nie zawsze dokładnie precyzują to, co mam na myśli.

  „Robić maturę” brzmi mi tak jakoś…dziwnie i rażąco.

  A tak przy okazji, po zastosowaniu wielokropka w środku zdania, trzeba zrobić spację?

 12. Wiem, że jest to wiedza niemal tajemna, ale jest taki magiczny wynalazek jak „słownik ortograficzny”. Jak nie ma tam odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania, to jest ich 99%.

  Choćby „Słownik ortograficzny” PWN, pod redakcją G. Markowskiego. Tam jest 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) stron reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.

  A jeśli coponiektórzy piszą o zasadach ortograficznych, niech najpierw się z takim słownikiem zapoznają (reguła dotycząca nazw czasopism na przykład jest inna, niż ta, którą tutaj wyczytałem).

 13. Dzięki za wysłuchanie prośby. :)

  Szkoda, że pominęłaś wtrącenia, bo to one zazwyczaj mnożą mi się w oczach – mam raczej problem z nadmiarem przecinków. Mogę prosić o rozwinięcie?

  Podam przykład zdania sprawiającego mi kłopot: „Wyszła, bo, nomen omen, nazywała się, dosłownie tłumacząc, Katarzyna Fiuty”.

  BTW, to autentyczne nazwisko – jaki jest jego rodowód? :)

 14. no i dobrze przecinki postawiłeś. Wiem, że to się może wydawać dziwne, ale takie kwiatki czasem powstają.
  Rodowodu Fiutów nie znam, musiałabym zerknąć do słownika, a mi się nie chce. :)

 15. @ mobbidick, segritta

  Ja w takich przypadkach radzę sobie myślnikami, które bardzo klarują obraz zdania:

  „Wyszła, bo – nomen omen – nazywała się, dosłownie tłumacząc, Katarzyna Fiuty”.

  „Wyszła, bo, nomen omen, nazywała się – dosłownie tłumacząc – Katarzyna Fiuty”.

  Czyż nie lepiej? :]

 16. Gość: , host-81-190-67-23.gdynia.mm.pl napisał(a):

  Świetne wyjaśnienie:D Uśmiałem się bardzo. Gdyby tylko w taki sposób uczono w szkołach…

 17. Witam

  Moje pytanie dotyczy możliwości zamiany przecinka na kropke w zdaniu

  „W związku z otwarciem nowych sklepów firmowych: nr 30 przy ul. Andersa, nr 40 przy ul. Jemiołowej oraz 50 przy ul. Mickiewicza, zwracam sie z prośbą o …”
  Zastanawiam sie czy jest to możliwe, czy może tekst wtedy będzie błędnie sformułowany?

 18. Żadnego przecinka tu nie można zamienić na kropkę, bo powstałoby zdanie „W związku z otwarciem sklepów.” A to nie jest zdanie. ;)
  Ja natomiast zamknęłabym wyliczone adresy w nawias, co pozwoliłoby pozbyc się dwukropka, przecinka i w ogóle rozjaśniłoby tekst.

 19. Gość: niestabilny, public225.xdsl.centertel.pl napisał(a):

  (……………………………….)yyyyyyyyy jestem nie stabilny emocjonalnie

 20. Gość: Syzloo, 217.97.225.23* napisał(a):

  Dam ci zdania a ty mi powiesz dlaczego powinny stac tu przecinki ;)

  1.Dziewczyny miały wielu przyjaciół i wszystko ,(dlaczego przecinek?) o czym marzyły.

  2.Kiedy po nią szły , (dlaczego przecinek?) rozmawiały o sobotnim wieczorze – balu na koniec roku.

  3.I tak nie mamy nic do roboty w domu ,(dlaczego przecinek?) prawda Dominiko?

  4.Kiedy przyszedł ,(dlaczego przecinek?) nie zwrócił na niej uwagi , lecz co było dziwne , (dlaczego przecinek?) podszedł do Emilki.

  5.Emilka nie zauważyła , (dlaczego przecinek?) kiedy była ostatnia lekcja.

  6.Odpowiedziała jej po pewnym czasie kiedy chciała zapytać , (dlaczego przecinek?) czy pożyczy jej tą sukienkę.

  7.Była bez ramiączek ,(dlaczego przecinek?) z czerwonego materiału.

  8. O dziewiętnastej , (dlaczego przecinek?) tak jak się umawiała z Pawłem , (dlaczego przecinek?) przyjechał po nią.

  9.Kiedy spojrzała na zegarek , (dlaczego przecinek?) była druga w nocy.

  10.Kiedy zeszła na dół , (dlaczego przecinek) opowiedziała wszystko mamie i siostrze.

  11.To co było , (dlaczego przecinek) to tylko bajka

  Dzieki za pomoc xD

 21. Gość: smarkula, static-81-219-38-199.devs.futuro.pl napisał(a):

  Gdyby w każdej szkole uczył taki nauczyciel,jak Ty,każdy dzieciak miałby wysokie IQ:)

  mam nadzieję,że dobrze postawiłam przecinki;)

 22. Gość: Fisher, d90-129-109-213.cust.tele2.pl napisał(a):

  Czym innym, jak nie…… – czy na końcu powinien znalezc się znak zapytania czy nie??? Bardzo proszę o pomoc.

 23. seg

  @mareksywins zwrócił na to trochę uwagę, ale brak mi literalnego podkreślenia kwestii typografii, która w internecie (świadomie z małej) jest bardzo bolesna. Otóż przecinek, kropkę, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania czy średnik należy bezwzględnie przyklejać do poprzedniego wyrazu a za nim stawiać spację (jedną spację). Dla uproszczenia, jeśli jakiś baran (zgodnie z Twoją nomenklaturą) nie wie ile jest spacji w tekście to powinien włączać sobie w Wordzie podgląd znaków niedrukowalnych (wszyscy namiętnie wyłączają). Nawias otwierający powinien być przyklejony do wyrazu następującego po nim (a przed nim powinna być spacja). Nawias zamykający powinien być przyklejony do wyrazu poprzedzającego. Jeśli za nawiasem zamykającym jest kropka, przecinek itp. znaki, wtedy powinny być przyklejone do tego nawiasu. Wszystko dokładnie tak jak w Twoim tekście czy moim komentarzu. Niedozwolone są konstrukcje:

  wyraz ,wyraz

  wyraz , wyraz

  wyraz,wyraz


  Oczywiście zamiast kropki można postawić dowolny znak interpunkcyjny

  Po co to wszystko i dlaczego to takie ważne? Otóż jeśli nie stosujemy tej konwencji to zdania (zwłaszcza justowane jednocześnie do obu krawędzi) wyglądają OBRZYDLIWIE!!!

  Poniżej klasyczne potworki spotykane nawet w powyższych komentarzach pod Twoim tekstem:

  Nie     stanął     mu,więc     nie    uprawiali     seksu

  Zaproszę cię do siebie

  ,ale nie licz na seks.

  Pozwolę ci się pocałować

  , lecz nic więcej się nie stanie.

  Obrzydliwe, nieprawdaż?

  Koniecznie napisz kiedyś tekst i o tym. Możesz wykorzystać moje przykłady.

 24. Kubuś Puchatek będąc zaskoczonym nerwowo rozejrzał się we wszystkie strony po czym zsunął się po zboczu na dół i dał jeszcze jeden skok do przodu.

  Bardzo proszę o odpowiedź, będę wdzięczny, bo ja sam nie do końca umiem.

 25. Kubuś Puchatek będąc zaskoczonym nerwowo rozejrzał się we wszystkie strony po czym zsunął się po zboczu na dół i dał jeszcze jeden skok do przodu.

 26. Kubuś Puchatek, będąc zaskoczonym, nerwowo rozejrzał się we wszystkie strony, po czym zsunął się po zboczu na dół i dał jeszcze jeden skok do przodu.

 27. Hej, a mam jeszcze jedno pytanie. Czy w takim zdaniu powinien znajdować się przecinek? :)

  Wraz z miarą upływu czasu, instynktownie zdałem sobie sprawę, że…

 28. astroni, nie (choć myślę, że językoznawcy nie zlinczowaliby Cię za przecinek w tym zdaniu :))

  Nie stawiamy przecinka przed spójnikiem „a” w funkcji łącznej – czyli wtedy, gdy można go wymienić na „i”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *