TRANSLATICA

Zabawa tranlaticą PWN .

 

(Britney Spears "Hit me baby one more time"") Hit me baby one more time – daj mi kartę dziecko jeszcze raz. 

(Norah Jones "Turn me on") I’m just sittin’ here waiting for you To come on home and turn me on –  Jestem sprawiedliwy sittin tu czekając dla ciebie by robić postępy do domu i zainteresować mnie

(Village people "YMCA") Young man, there’s no need to feel down I said young man, pick yourself off the ground –  Młodzieniec, nie ma co czuć w dół, że powiedziałem młodzieńca, zdrapywać siebie z ziemi. 

(Roy Orbison "Only You") Only you can make, oh, this world seem right. Only you can make the darkness bright. –  Tyle że możesz robić, o, ziemski padół wyglądać na prawy. Tylko możesz czynić ciemność bystra.

(Hymn Wielkiej Brytanii) God save our gracious Queen, Long live our noble Queen, God save the Queen –  Bóg oprócz naszej uprzejmej Królowej, długo żyć nasza szlachecka Królowa, Bóg oprócz Królowej. 

 

Właściwie cokolwiek nie wpiszecie, wychodzi fajnie. :)