"UWAGA – ROBOTY!"

…Taki napis widniał na tabliczce ostrzegawczej, którą pamiętam z dzieciństwa. Bawiłam się wtedy często na terenie wojskowym i wchodziłam w różne zabronione przestrzenie. Niestraszne były mi „wstęp wzbroniony”, mury i druty kolczaste, ale przez drzwi z tabliczką „UWAGA – ROBOTY!” nie przeszłam nigdy. Nic dziwnego. Te roboty musiały być niebezpieczne, skoro napisano „UWAGA”, a tak jak z człowiekiem można jeszcze pogadać i się wytłumaczyć – tak z robotem mogłoby być ciężko…